Domov Veda a technika Koľko existuje hviezd či aký veľký vesmír vlastne je?

Koľko existuje hviezd či aký veľký vesmír vlastne je?

Autor: Miky

Veda napreduje míľovými krokmi a hoci nie všetky informácie o vesmíre sú nám momentálne známe, každý deň sa o ňom dozvedáme stále nové fakty. V článku sa pozrieme na veľkosť a doposiaľ známe hranice vesmíru.

Na „skok“ k vesmírnym susedom

Kvôli rozľahlosti vesmíru sa na definovanie vzdialeností medzi jednotlivými vesmírnymi objektami nepoužívajú metre resp. kilometre, ale svetelné roky. Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za rok a keďže rýchlosť svetla vo vákuu je 299 792 458 m/s, 1 svetelný rok predstavuje vzdialenosť 9 460 730 472 580 800 m. [1]

Image by Arek Socha from Pixabay

Rýchlosťou svetla by sme sa dostali zo Zeme na Mesiac za 1,28 sekundy. [2] Ak by sme sa túto vzdialenosť rozhodli prekonať autom, ktoré by išlo konštantnou rýchlosťou 200 km/h, tak by nám rovnaká cesta trvala 80 dní. K Slnku by nám cesta rýchlosťou svetla trvala približne 8 minút., čo znamená, že to čo sa odohráva na povrchu Slnka vidíme s 8 minútovým oneskorením.

Najbližšou hviezdou k Slnku je Proxima Centauri, ktorá je od neho vzdialená približne 4,25 svetelného roka. Na ňu by sme sa rýchlosťou 200 km/h dostali až za 21,6 milióna rokov! Zaujímavé je, že okolo Proxima Centauri obieha planéta v obývateľnej zóne, t.j. zóne s teplotou, ktorá umožňuje vode zotrvať v tekutom stave a teda sa na nej môže nachádzať život. [3]

(Ne)konečnosť vesmíru

Slnečná sústava sa nachádza v galaxii s názvom Mliečna cesta, často nazývaná nesprávne ako Mliečna dráha (čechizmus). [4] Táto galaxia má odhadovaný priemer od 100 000 do 180 000 svetelných rokov. Teraz je už zrejmé, prečo sa v astronómii nepoužívajú kilometre. Ak by sme Mliečnu cestu premietli na objekt s priemerom 100 m, naša Slnečná sústava by z toho predstavovala približne 1 mm. Odhaduje sa, že len v Mliečnej ceste sa nachádza od 100 do 400 miliárd hviezd. Zároveň vo vesmíre podľa odhadov existuje 100 – 200 miliárd galaxií. [5]

Mliečna cesta, Image by Rene Tittmann from Pixabay

V skutočnosti nie sme schopní pozorovať celý vesmír, pretože obraz sa vytvára na základe svetla. Z tohto dôvodu vidíme len časť známu ako pozorovateľný vesmír, t.j. časť vesmíru z ktorej k nám stihlo priletieť svetlo. Najďalej vidíme vesmír, ktorý vznikol pred 13,8 miliardami rokov. Jednoducho povedané: ak sa v tejto oblasti vesmíru udeje čokoľvek, sme schopní to zaznamenať až o 13,8 miliardy rokov neskôr. [6]

Pozorovateľný vesmír v logaritmickej mierke, Unmismoobjetivo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Predpokladá sa, že pozorovateľný vesmír je len súčasťou „väčšieho vesmíru“, kde platia rovnaké fyzikálne zákony. Podľa niektorých vedcov je však „náš vesmír“ súčasťou „multivesmíru“, kde platia iné fyzikálne zákony, existujú iné dimenzie či paralelná verzia nášho vesmíru. Možno raz bude veda poznať odpoveď aj na túto otázku.

Zdroje:

  1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Sveteln%C3%BD_rok
  2. https://www.quark.sk/aky-velky-je-vesmir/
  3. https://astronomy.com/news/2020/12/heres-what-we-know-about-the-signal-from-proxima-centauri
  4. https://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia_(Mlie%C4%8Dna_cesta)
  5. https://www.nationalgeographic.com/science/article/galaxies
  6. https://science.nasa.gov/observable-universe

Mohlo by Vás zaujímať