Domov Príroda Čo je to vlastne živočích a koľko druhov živočíchov žije na Zemi?

Čo je to vlastne živočích a koľko druhov živočíchov žije na Zemi?

Autor: Miky

Na Zemi bolo doposiaľ opísaných menej než dva milióny druhov živočíchov. Ich veľkosť siaha od mikroskopických organizmov až po veľryby. Živočíchy majú niekoľko kľúčových charakteristík, ktoré ich odlišujú od iných foriem života.

Koľko druhov vôbec na Zemi máme?

Vedci predpokladajú, že takmer dva milióny opísaných druhov živočíchov predstavujú len pätinu celkového počtu. To znamená, že na Zemi žije odhadom dokopy 8 až 10 miliónov druhov živočíchov. [1] Z tohto počtu predstavujú stavovce len necelé 3 % z čoho si jednotlivé triedy stavovcov berú približne nasledovný podiel: 9 % cicavce, 19 % vtáky, 13,5 % plazy, 10 % obojživelníky a ryby zvyšných 48,5 %. Niečo okolo 97 % živočíchov tvoria bezstavovce. Suverénne najväčšiu skupinu živočíchov na svete tvoria článkonožce, ktoré zo všetkých bezstavovcov zaberajú až okolo 60,5 %. [2]

Vážka na steble trávy
Obrázok od jggrz z Pixabay

Čo odlišuje živočíchov od iných foriem života?

Všeobecne sa život na Zemi delí do 5 ríš. Tie zahŕňajú rastliny, huby, živočíchy, baktérie a jednobunkovce. Každá ríša zoskupuje život podľa určitých charakteristík. Živočíchy od ostatných foriem života odlišuje najmä to, že sú heterotrofné. To znamená, že na svoj život získavajú živiny z iných organizmov – živých aj uhynutých. Ďalšou charakteristickou vlastnosťou živočíchov je, že sú mnohobunkové. Okrem hubiek sú bunky všetkých živočíchov zoskupené do tkanív. Opäť takmer všetky živočíchy s výnimkou hubiek majú siete nervových buniek, ktoré reagujú na vonkajšie podnety a teda majú zmysly. [3]

Detailný záber na kožu a oko
Autor fotky: Egor Kamelev na Pexels

Donedávna bolo spoločným znakom všetkých živočíchov aj fakt, že na svoj život potrebujú kyslík, ktorý im umožňuje premeniť sacharidy z potravy na energiu. Jediný doposiaľ známy živočích, ktorý pravdepodobne dokáže prežiť bez kyslíka je parazitický červ vyskytujúci sa v mäse lososov. [4] Azda najcharakteristickejšou vlastnosťou živočíchov je schopnosť pohybu. Hoci niektoré z nich (napríklad slávky) žijú v dospelosti na jednom mieste a teda sa nám javia na prvý pohľad nepohyblivé, no otvárajú sa a zatvárajú sa spolu s prílivom a odlivom.

Klasifikácia živočíchov

S objavovaním sveta v 16. – 17. storočí bolo objavených aj mnoho pre vtedajších Európanov „exotických“ druhov živočíchov. Z toho vzišla potreba zaviesť do ich názvov a klasifikácie určitý systém. Základy modernej taxonómie položil v roku 1735 švédsky botanik Carl Linné vydaním diela Systema Naturae a hlavne vydaním jeho 10. časti v roku 1758. Hlavným princípom Linného klasifikácie živočíchov je ich zatriedenie do skupín na základe spoločných znakov a jednotlivým živočíchom priradil unikátne binomické meno v latinčine.


„Príroda sa nevyvíja skokmi, ale krokmi.“

Carl Linné


Pomenovanie každého živočícha teda pozostáva z rodového a druhového mena. Napríklad všetky veľké mačky združuje latinské rodové meno Panthera, ale druhové meno leo určuje, že sa jedná o leva. Ak si pozriete už spomenutého leva v nejakej odbornej literatúre alebo aj na wikipédii, uvidíte že pod jeho menom sa ukrýva rok a meno človeka. To značí, kto a kedy daný druh opísal. V prípade leva je to Carl Linné v už spomínanom 10. vydaní Systema Naturae z roku 1758. Systém, ktorý zaviedol Linné sa používa dodnes.

Levy pózujúci pred objektívom
Obrázok od Herbert Aust z Pixabay

Od polovice 20. storočia sa objavuje aj fylogenetická klasifikácia živočíchov, ktorá spája živočíchy do skupín nielen na základe morfológie, ale aj na základe genetických vlastností. Vďaka tejto klasifikácii je možné prehľadnejšie pochopiť a opísať evolúciu jednotlivých druhov.

Zdroje:

  1. https://www.nationalgeographic.com/newsletters/animals/article/how-many-species-have-not-found-december-26
  2. ISBN 978-80-551-2050-8
  3. https://courses.lumenlearning.com/boundless-biology/chapter/features-of-the-animal-kingdom/
  4. https://edition.cnn.com/2020/02/26/world/first-animal-doesnt-breathe-oxygen-scn-trnd/index.html

Mohlo by Vás zaujímať

Vitajte na ToFakt.sk. Táto stránka používa súbory cookies, ktoré sú využívané na štatistické účely a pomáhajú nám zlepšiť obsah stránky. Súhlasím Ďalšie informácie