Domov Ľudia a kultúra Emócie vs rozum – dva protipóly ľudskej mysle alebo v skutočnosti jedno a to isté?